Ковачевци се радва на грации по художествена гимнастика

От началото на месеца започна планираният ремонт на площада в Ковачевци. Ремонтът ще оформи площадното пространство, зоната около сградата на общината и другите административни сгради в централната част на населеното място. Планираните дейности включват цялостна подмяна на настилката, както и демонтирането, почистването и подмяната на компрометираните бордюри, което ще придаде на площада изцяло нов, съвременен вид. Едновременно с подмяна на настилката, ще се направи и подмяна и ново озеленяване на зелените площи, което да придаде завършеност на площадното пространство. Паралелно ще стартира и ремонт на площади и зелени площи в селата Сирищник, Косача и Светля. Със стартирането и осъществяването на тези дейности продължава положителната линия на обновяване и ремонтиране на инфраструктурата на територията на община Ковачевци, чрез което се гарантира комфортът и модерната среда за живот на гражданите- основен приоритет в управлението на Кмета Васил Станимиров. 2019 година е ключова, важна година за община Ковачевци. С нов облик и Европейска визия ще влезем в юбилейната 2020 година!


Назад